Wzrastający poziom życia w toku codzienności powoduje, że podlegają modyfikacjom również nasze wymagania w kwestii hotelu. Godny polecenia hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By rezydenci z przyjemnością decydowali się na konkretny hotel, powinien on spełniać