Wyznaczkiem komfortu są dla wielu hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak coraz mniej widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elity słabo dostrzegalny. Hotel o podwyższonym