Wyznacznikiem komfortu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ekskluzywność danego miejsca można przedstawić w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elity dyskretny. Hotel luksusowy