lean marketing Archive

lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie.

lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak