lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean szkolenia Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.