lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. Nadrzędnym celem lean managment jest więc zlikwidowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów.
lean sklep”>lean marketing”>lean szkolenia
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które procesy są zbędne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.